Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Gnieźnie


nr rachunku bankowego:
61 9065 0006 0000 0000 6116 0001


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL61 9065 0006 0000 0000 6116 0001